19 בנובמבר 2020

מקום/ שבת עצים יחד

מקום/ שבת עצים יחד הרוחות העזות יעלו את העננים אל ראש הכרמל, למרפסת מנזר המוחרקה. ממש מתחת למנזר המתנשא בשביל הרטוב נולדה "חברות" מוזרה בין חרוב […]