24 בפברואר 2021

רכב/ עולה חדשה יוקרתית

רכב/ עולה חדשה יוקרתית הכרתי פעם זוג מאוד מבוסס, הכסף לא חסר בביתם, והצניעות- הייתה מהם והלאה, את הבית הם בחרו במקום היקר ביותר, את הרכב […]