30 באוקטובר 2019

משהו אישי/ הזבל כובש אותנו

משהו אישי/ הזבל כובש אותנו הכי זול וקל לשפוך את זבל הבניה ברשות הרבים, העבריין שופך ומסתלק וקשה לתפוס באותו רגע. מדינת ישראל מפסידה פינות חמד […]