14 באוגוסט 2019

מקום/ קר בקיץ

מקום/ קר בקיץ מזרח הכנרת. באיזה נקודה משמיעים את הקריאה קר…רר..רר ? ומי הולך על המים כמו ישו? בבוקר, נחה אפלולית נעימה על השבילים המוליכים למים. […]