מקום/ שתי נקודות חיבור השכול


שני אתרי זיכרון שמחברים בניהם כאב ושכול ושדרת וושינגטוניות


רוחות האביב הביאו מחול של עלים זעירים, אלה עופפו במערבולת וזרעו את השביל בנקודות כתומות. פרפרים מבולבלים הסתחררו במערבולת המשב הפתאומי. בצמרות שורת דקלי הוושינגטוניה ניכרה הסערה הרגעית. הרוח חוללה עם צמרות הדקלים, ולרגע נדמו הדקלים לטחנות רוח ענקיות. שורת הדקלים מחברת בין שני סיפורים, המרחק בניהם אלה השנים, והמחבר חוט הכאב והשכול.

אוגוסט 1929, גלים גלים של מאות ערבים מסתערים על 34 מגיני חוות חולדה, באחד הגלים פרצו הערבים אל חצר החווה. אפרים צ'יזיק, בן הגליל, שהגיע לפני ימים אחדים לארגן את כוחות מגיני חולדה, פקד על המגינים לעבור למבנה האבן של בית הרצל. בגופו חיפה על מעבר המגינים למבנה, במהלך הקרב נפגע ונהרג. כוח בריטי שהגיע למקום והכריח את המגינים המתבצרים להתפנות עם לילה. גופתו של אפרים צ'יזיק נותרה במקום, רק לאחר כמה ימים זכה להיקבר ליד בית הרצל. הפסלת בתיה לישנסקי הכינה פסל אבן גדול, לזכרו של אפרים צ'יזיק, ביער חולדה, ליד בית הרצל. בפסל נראית דמותו של אפרים מסוכך על אחותו שרה, ובנימין מנטור איש חולדה, (לימים שניהם אלה נהרגו בתל חי). בשנת 1937 נחנכה האנדרטה.מכאן השביל ממשיך למסדר הכבוד של שדרת הוושינטוניות. השדרה עם הדקלים התמירים הפכה לסימן ההיכר של יער חולדה. משני צידי השדרה נפרסים כרמים מלוא האופק. השביל בין שדרת הדקלים מוליך צפונה, למגרש חניה גדול ובקצהו אתר לזכרו של סגן טל צמח. טל גדל והתחנך בקיבוץ חולדה. התגייס ליחידה קרבית בשנת 1999, ב-2001 החל לפקד כקצין צעיר על צוות ביחידתו. ב-19.3.2002 טל נהרג בפעילות מבצעית. אתר הזיכרון מטופח ויפה, משתרע על גבעה קטנה שצופה אל הנופים מסביב. אפשר לראות את הגבעות מסביב, זרועות בשורות של בכרמי ענבים, רחוק רחוק, רמז מעורפל לבניני גוש ד