נכיר מסלולי טיול בכל הארץ, נגיעה בצפון, נגיעה במרכז, נגיעה בדרום וגם לא נקפח את אוהבי חו״ל בנגיעות במסלולי טיול בחו״ל